هیئت مدیره

دکتر سید حسین مرتضوی
رئیس عالی کنگره

DMD،MD ، استاد گروه جراحی فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران

دکتر تیربد فتاحی
رئیس کنگره

MD ، DDS ، FACS
استاد بخش جراحی زیبایی صورت دانشگاه جراحی دهان و فک و صورت کالج پزشکی فلوریدا ، جکسونویل ، ایالات متحده آمریکا

دکتر امید کیهان
دبیر علمی کنگره

DDS,OMFS و معاونت تحقیقات دانشکده پزشکی جراحی فک و صورت ، جکسونویل ، فلوریدا ، ایالات متحده، بنیانگذار و مدیر بنیاد تحقیقات دهان، فک و صورت و زیست مواد

دکتر حمید رضا فلاحی
دبیر اجرایی کنگره

DDS,OMFS مرکز تحقیقات دندانپزشکی ، پژوهشکده علوم دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران، بنیانگذار و مدیر بنیاد تحقیقات دهان، فک و صورت و زیست مواد

دکتر شاهرخ باقری
مشاور عالی کنگره

دکتر بهنام بهلولی
مدیر بخش بین الملل کنگره

DMD ، OMFS دانشکده دندانپزشکی جراحی فک و صورت ، دانشگاه تورنتو ، انتاریو ، تورنتو ، کانادا

دکتر شهره قاسمی
نائب رئیس امور بین الملل کنگره

DDS، استادیارگروه جراحی دهان، فک و صورت آگوستا ایالات متحده آمریکا

امین گلرنگ
مدیر پروژه

BENG ، MCA مدیر و سرمایه گذار برگزاری کنگره و نمایشگاه پزشکی و دندانپزشکی، مجری نمایشگاه های تجاری، صنعتی و علمی