کمیته اجرایی

دکتر حمید رضا فلاحی
دبیر اجرایی کنگره

امین گلرنگ
مدیر پروژه

کامبیز منصوری
مدیر برنامه های جانبی

محمد معصومی
مدیر روابط عمومی

پویا علینقیان

پویا علینقیان
مدیر IT

میلاد اشرافی
IT

Sahar Goorani
Content Production Director

Hossain Aliyanpour
Design and Graphic Manager

مهدی صاحبدل
کارگردان هنری

مازیار ملکی
مدیر سمعی و بصری

کیمیا عباسی
طراحی و تولید محتوا

محجوب موسویان
مشاور هنری

مهدی بیدل
موشن گرافیک

نوید فتحی
موشن گرافیک

بهروز فرخ نژاد
مدیر تدارکات

مازیار حکمی
مدیر تشریفات