fbpx

مرحله 1 از 6

شما می توانید یکی از بسته های ویژه حضور در کنگره i-Face را انتخاب نمایید.(ضروری)
با توجه به بسته های خریداری شده بالا، شما میتوانید یکی از کورس های زیر را جهت حضور به صورت رایگان دریافت نمایید(ضروری)
کلیه موارد زیر را تکمیل نموده و سپس بر روی دکمه ادامه کلیک نمایید